De Kracht van Mindfulness

Wat is Mindfulness?
Mindfulness is je aandacht doelbewust richten op je ervaring van dit moment, zonder hierover te oordelen. Bewust en met aandacht leven vraagt om dagelijkse oefening. Mindfulness is oorspronkelijk ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, een medisch specialist in de Verenigde Staten. Hij combineerde wetenschappelijke westerse kennis over stress met zijn ervaring van boeddhistische wijsheid, yoga en meditatie. Zo ontwikkelde hij Mindfulness: opmerkzaamheid met een niet oordelende houding.

Waarom Mindfulness?
Onderzoek wijst uit dat aandachttraining effectief is bij zowel lichamelijke als geestelijke klachten ten gevolgen van stress. Met Mindfulness leer je om op een meer bewuste manier hiermee om te gaan. Enerzijds leer je ruimte te geven aan negatieve gevoelens, anderzijds oefen je om je aandacht meer in het moment te brengen, zonder te oordelen. Dat is niet makkelijk maar essentieel willen we een situatie kunnen accepteren en loslaten. Dit betekent niet dat we niets mogen veranderen. Alleen wat (op dit moment) niet opgelost kan worden, kan men beter accepteren zoals het is. Het is een leerproces waarin ervaren en oefenen centraal staan. Mindfulness zal je leven hoe dan ook veranderen. Het vergoot de concentratie, het (zelf)bewustzijn, de vitaliteit en zorgt voor meer grip op je leven!