Extraverte en introverte mensen ontspannen anders

Er zijn verschillende manieren om onze persoonlijkheid te beschrijven. Ieder van ons is uniek en heeft verschillende eigenschappen in zich. Een van de manieren om onze persoonlijkheid te typeren is door onderscheid te maken in extravert en introvert. Het is goed om te beseffen dat ieder van ons eigenschappen heeft die zowel extravert als introvert zijn. Ergens hebben we allemaal een stukje extraversie of introversie in ons.

Evenveel extraverte als introverte mensen

Allereerst moeten we een misverstand uit de wereld helpen!  Het percentage introverte en extraverte mensen is ongeveer gelijk! Wellicht heb je ergens gelezen dat 25% van de mensen introvert is. Dit percentage komt van een persoonlijke schatting van Isabel Myers van de Myers-Briggs organisatie in de jaren zestig. Zij schatte, op basis van haar persoonlijke ervaringen, dat ongeveer 25% van de mensen introvert zou zijn. Gedegen onderzoek door dezelfde Myers-Briggs organisatie in 1998 in de Verenigde Staten laat zien dat 50,7% van de mensen introvert is en 49,3% extravert.  Dus evenveel introverte als extraverte mensen!

Verschillende behoeften

Introverte en extraverte mensen hebben verschillende behoeften. Daar waar extraverte mensen energie krijgen van samen met anderen iets te doen, kunnen introverte mensen daar juist energie verliezen. Op het gebied van ontspanning hebben introverte en extraverte mensen ook andere behoeften. Waar de een baat heeft bij gemeenschappelijke activiteiten, zal de ander juist meer de rust opzoeken. Niet alleen de behoefte aan ontspanning is anders, ook hoe je dat beter niet kunt doen is voor beide groepen anders. Of anders gezegd, elke groep heeft zijn eigen valkuilen die je het beste kunt vermijden als je goed wilt ontspannen.

In de komende twee artikelen zullen we de verschillende behoefte aan ontspanning beschrijven en tevens wat beide groepen beter juist niet kunnen doen.

Gerelateerde artikelen