Het effect van stoelmassages

Stoelmassages worden regelmatig ingezet als onderdeel van het vitaliteits- of gezondheidsbeleid bij diverse organisaties. Vaak wordt door het management van organisaties gevraagd wat de effectiviteit van stoelmassages is. Om hier antwoord op te geven is door Helder Werk bij groot aantal opdrachtgevers in de afgelopen 10 jaar onderzoek gedaan naar de beleving van de medewerkers over de effectiviteit van stoelmassages. Het totaal aantal medewerkers dat mee heeft gewerkt aan de onderzoeken bedraagt 3.500.

Opzet van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek zijn samengesteld uit de resultaten van 32 verschillende onderzoeken bij in totaal 3.500 medewerkers. Alle onderzoeken hebben plaatsgevonden bij organisaties waar deelnemers gemiddeld eens per twee weken mochten deelnemen.

In het onderzoek zijn aan de medewerkers vragen gesteld over:

  • De reden van deelname aan de stoelmassages
  • Samenstelling qua leeftijd en geslacht
  • Het effect op eventuele gezondheidsklachten
  • Het effect op de algehele gezondheid
  • Het effect op het stressniveau
  • Het effect op het verzuim van de medewerker
  • De bijdrage aan het werkklimaat en werkprestaties

Reden van deelname

Meer dan 86% van de deelnemers geeft aan dat zij gebruik maken van de stoelmassages vanwege een of meerdere gezondheidsklachten. Slechts 11% zegt uitsluitend deel te nemen voor de algemene ontspanning. De meest voorkomende klachten waarom medewerkers deelnemen zijn nek-, schouder- en bovenrugklachten. In mindere mate gevolgd door spanningsklachten.

reden deelname stoelmassage

Effectiviteit van de stoelmassages

Gezien de antwoorden op de vragen wordt de effectiviteit van de stoelmassages door de deelnemers hoog ingeschat. Van de ondervraagden zegt 79% dat eventuele klachten zijn verminderd en 58% zegt minder te verzuimen. Van de ondervraagden voelt 97%%  zich meer ontspannen en 89% is van mening dat de stoelmassages een positieve bijdrage leveren aan de werkprestaties.

effect stoelmassage op verzuim

effect stoelmassage op werkprestatie

effect stoelmassage op gezondheidsklachten

effect stoelmassage op ontspanning