Werkdrukbeleving deel 1

Wat maakt dat de ene medewerker eerder last heeft van een hoge werkdruk dan een ander? Het is een complex gegeven waarbij verschillende factoren een rol spelen. In de komende artikelen besteden we aandacht aan vermoeidheid op het werk en werkdrukbeleving. Hoeveel medewerkers hebben last van psychische vermoeidheid door het werk of burn-outklachten? CBS en TNO hebben hier in 2016 onderzoek naar gedaan.

Jonge medewerkers vaker psychisch vermoeid door het werk

Uit het onderzoek van het CBS en TNO blijkt dat medewerkers in de leeftijdsgroep tussen de 25 en 35 jaar vaker last hebben van werk gerelateerde psychische vermoeidheid dan andere groepen. Aan het einde van de werkdag voelen zij moe of zelfs al in de ochtend bij het vooruitzicht van een nieuwe werkdag. Dat medewerkers in deze leeftijdscategorie vaker last hebben van vermoeidheid op het werk, houdt mede verband met het feit dat zij gemiddeld een langere werkweek hebben en vaker alleenstaand zijn.

Jonge vrouwen vaker psychisch vermoeid door het werk

In de leeftijdscategorie tussen de 25 en 35 jaar voelen jonge vrouwen zich meer psychisch uitgeput dan mannen. In deze leeftijdscategorie heeft 18,3% van de vrouwen en 16% van de mannen last van burn-outklachten.

Psychische vermoeidheid in alle leeftijdscategorieën

Van alle medewerkers had bijna 15% last van psychische vermoeidheid die aan het werk gerelateerd is. Hierbij komen de klachten vaker voor als er meer uren gewerkt worden en mensen alleenstaand zijn.

Gerelateerde artikelen:

  1. Werkdrukbeleving deel 1
  2. Werkdrukbeleving deel 2
  3. Werkdrukbeleving deel 3

Lees het nieuwsbericht van het CBS over psychische vermoeidheid