MKB investeert in vitaliteit

Mkb-bedrijven investeren in toenemende mate in de gezondheid, veiligheid en vitaliteit van hun werknemers.

Meer dan de helft heeft daarvoor een plan van aanpak, driekwart voert actief verzuimbeleid en 72 procent investeert bewust in een gezonde en veilige werkplek. Dat blijkt uit de Bedrijfsgezondheidscheck van Menzis en MKB-Nederland, die door vijfhonderd ondernemers is ingevuld.

Nu iedereen langer moet doorwerken en we afkoersen op een structureel tekort op de arbeidsmarkt, is het van groot belang dat werknemers zo lang mogelijk gezond en vitaal aan de slag kunnen blijven. Ook met het oog op de kosten van en vervangingsvraag bij ziekte van personeel hebben werkgevers er alle belang bij om hierop structureel (preventief) beleid te voeren. Uit ervaringscijfers blijkt dat de productiviteit stijgt (+ 5 procent) en het verzuim daalt (tot – 15 procent) als medewerkers vitaal zijn. Het is daarbij goed voor het werkklimaat en leidt tot minder verloop.

Ook het kabinet zet fors in op preventie. Minister Edith Schippers van VWS presenteerde in april haar agenda voor een Nationaal Programma Preventie.

Driekwart van de bedrijven geeft aan het ziekteverzuim goed in de gaten te houden en snel in actie te komen als een medewerker verzuimt, zo laten de uitkomsten van de eerste vijfhonderd scans zien. Eveneens driekwart zegt betrokken te zijn bij de persoonlijke omstandigheden die invloed hebben op de gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Ruim de helft is actief met preventie van gezondheidsproblemen – ook in de persoonlijke sfeer – en nog eens 54 procent biedt medewerkers persoonlijke ondersteuning om gezond te blijven en problemen te voorkomen.

De Bedrijfsgezondheidscheck laat verder zien dat bijna 70 procent zich verantwoordelijk voelt voor verzuim en inzetbaarheid en daar ook invloed op heeft. Bijna driekwart van de bedrijven investeert in een gezonde en veilige werkplek en circa 60 procent geeft aan op de hoogte te zijn van regelingen die hen kunnen helpen om goede arbeidsomstandigheden te creëren.

Bron: http://pwdegids.nl/artikel/werkgever-steeds-bewuster-van-belang-gezond-personeel/.