Overheid gaat werkstress aanpakken

Stress op het werk is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland! Dit blijkt ook uit een brief van Lodewijk Asscher aan de tweede kamer. Een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werk gerelateerde psychische klachten. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt zelfs 50% van het ziekteverzuim veroorzaakt door een hoge werkdruk.

Psychische klachten worden vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk & privé, werkdruk, baanonzekerheid of agressie & geweld op de werkvloer. Bij veel bedrijven is dit onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar. Daarom wil Asscher er de komende 4 jaar extra aandacht aan besteden, samen met werkgevers en werknemers. Hij wil de maatschappelijke dialoog op gang brengen en ervoor zorgen dat er bij de controles van de inspectie SZW extra aandacht wordt besteed aan werkstress.

De aanpak richt zich daarnaast ook op een aantal doelgroepen met een hoger risico zoals flexwerkers en mantelzorgers. Asscher wil in eerste instantie bovengenoemde risico’s aanpakken. In het derde en vierde jaar komen discriminatie en pesten op de werkvloer aan bod.

Bron: Gezond in Bedrijf