Wat betekent de nieuwe werkkostenregeling voor uw gezondheidsbeleid?

Stoelmassage op het werk

Vanaf 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling aangepast en zal vanaf dat moment verplicht gelden voor alle werkgevers. Wat betekent dit voor u als werkgever? We zetten voor u alvast wat feiten op een rijtje.

Bedrijven mogen vanaf volgend jaar nog maar 1,2 procent van de loonsom besteden aan zaken als maaltijden, personeelsfeesten en uitjes, gezondheidstrainingen en het kerstpakket. Tot op heden geldt een percentage van 1,5 procent van de loonsom. Alle werkkosten samen mogen niet meer dan 1,2 procent van het brutoloon uitmaken. Bedragen daarboven worden met 80 procent belast.

Een aantal uitdrukkelijk benoemde zaken zijn belastingvrij. Zo ook voor bepaalde kosten ten behoeve van de gezondheid van zijn werknemers. Kosten die vallen onder Arbovoorzieningen vallen met ingang van 2015 naar verwachting binnen deze fiscale vrijstelling. Organiseert u als werkgever fitness op de werkplek? Dan valt deze fitness naar verwachting óók binnen de vrijstelling voor benodigdheden op de werkplek. Stoelmassages, hulp om te stoppen met roken en EHBO-cursussen zijn ook uitgezonderd van de regeling.

Andere zaken ten behoeve van de gezondheid van de werknemer zoals bijvoorbeeld bijdragen voor lidmaatschappen aan sportclubs vallen in de categorie ‘belastbaar loon’ of ‘eindheffingsloon’. In deze laatste categorie is de vergoeding of verstrekking vrij voor zover de werkgever de vrije ruimte nog niet opgesoupeerd heeft.