Werkgevers bezuinigen op gezondheidsmanagement

De noodzaak om werknemers gezond en vitaal te houden of te krijgen op de werkvloer neemt toe. Door de huidige economische crisis stijgt de werkdruk, terwijl er tegelijkertijd bezuinigd wordt op gezondheidsmanagement. Dit leidt mogelijk tot meer gezondheidsproblemen, uitval op de werkvloer en stijgende zorg- en verzuimkosten. Dit blijkt uit onderzoek van Zilveren Kruis Achmea.

Uit het onderzoek – onder 525 werknemers en 718 werkgevers – blijkt dat de noodzaak van gezondheidsmanagement groter is geworden. Minder werknemers dragen meer werk per persoon. Dit is in alle sectoren aan de orde, maar vooral werkgevers binnen het MKB erkennen dit probleem (79 procent). Reden van de verhoging van de werkdruk is onder andere ontslag binnen organisaties en bezuinigingen.

Ziekte en verzuim
Als gevolg van de grotere werkdruk kan er een negatieve spiraal ontstaan met een minder goede balans tussen werk en privé en weinig aandacht voor gezondheid en vitaliteit. Hoe minder fit de werknemer zich voelt, hoe minder productief de werknemer is. Dit kan leiden tot ziekte en verzuim, wat vervolgens weer leidt tot stijgende zorg- en verzuimkosten en nog meer overbelasting op de schouders van ‘gezonde’ werknemers.

Olivier Gerrits, directeur Zilveren Kruis: “Gezondheidsmanagement is van levensbelang voor bedrijven. Werknemers zijn immers de ruggengraat van een organisatie en van onze economie. De spiraal van bezuinigen, ontslag, minder aandacht voor werknemers en meer ziekte en verzuim is een alarmerende ontwikkeling. Die spiraal moeten – en kunnen – we samen doorbreken.”

Geen aandacht voor ambities
Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers zich minder vaak verdiepen in de ambities van hun werknemers. Daarnaast ondersteunen zij hun medewerkers minder vaak bij loopbaanontwikkeling. In 2011 bood 65 procent van de werkgevers in het MKB hun werknemers begeleiding bij de ontwikkeling van hun loopbaan. In 2013 is dit percentage gedaald met 11 procent.

Deze daling is mogelijk het gevolg van bezuinigingen. Door de economische crisis hebben werkgevers minder middelen tot hun beschikking. Daarnaast hebben veel bedrijven het naar eigen zeggen ‘nu even te druk met overleven’. Zij hebben daarom minder aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemers.

Bron: Allesoverhr.nl via HRPraktijk,31 oktober 2013