Werknemer vindt aandacht of compliment belangrijker dan geld

75 Procent van de Nederlandse werknemers becijfert het waarderingsgevoel met een 7 of hoger. Aandacht of een compliment van de leidinggevende is hierin belangrijker dan een financiële beloning. Werknemers voelen zich met name gewaardeerd als de leidinggevende luistert naar hun mening (56%) of wanneer deze hen complimenten geeft over het eigen werk (54%). Een promotie (10%) of een bonus (13,4%) dragen het minste bij aan het waarderingsgevoel.
Dit blijkt uit onderzoek onder meer dan 500 Nederlanders van trainings- en adviesbureau Van Harte & Lingsma.

Maar liefst 69 procent heeft het gevoel dat zijn leidinggevende hem respecteert als persoon en dat deze hem ziet zoals hij is, met oog voor hun vermogen en talent (58%). Zestigplussers geven het waarderingsgevoel op het werk een 7,8. Dertigers voelen zich het minst gewaardeerd op het werk en geven het waarderingsgevoel gemiddeld een 6,8.

Emotionele aspecten
Hoewel bijna de helft (48%) van de werknemers vindt dat hij niet voldoende financieel wordt beloond voor geboekte resultaten, lijken emotionele aspecten, zoals een luisterend oor, belangrijker voor het waarderingsgevoel te zijn dan financiële aspecten. “Aandacht voor je medewerkers levert op langere termijn bovendien veel meer op.

Bij organisaties waar waarderend leiderschap wordt toegepast – met persoonlijke aandacht voor de medewerkers – zijn betere prestaties en resultaten te zien,” aldus Joep C. de Jong, directeur bij Van Harte & Lingsma en expert op het gebied van waarderend leiderschap.

Ontwikkeling onvoldoende gestimuleerd
Ondanks dat het overgrote deel van de Nederlanders tevreden is met de situatie op zijn werkplek, zijn er een aantal verbeterpunten aan te wijzen. Zo vindt 24 procent van de werknemers dat er onvoldoende contactmomenten per jaar zijn om het functioneren te evalueren. Dit geldt met name voor werknemers jonger dan 30 jaar (31%). Ook vindt 23 procent dat hij niet gestimuleerd wordt door de werkgever om het beste uit zichzelf te halen. De Jong: “De ontwikkelingsmogelijkheden binnen de werkomgeving zijn heel belangrijk voor het gevoel van waardering. Op dit vlak hebben Nederlandse werkgevers nog een flinke slag te slaan.”

Het Nieuwe Werken
Met de komst van Het Nieuwe werken is het leidinggeven sterk aan het veranderen. De Jong: “Leidinggeven op afstand zorgt voor minder directe contactmomenten, waardoor werkgevers op moeten letten dat zij de werknemer niet uit het oog verliezen. Persoonlijk contact is juist zo belangrijk voor een gevoel van waardering onder werknemers. Spannende jaren voor de werkgever dus.”

Bron: http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/werknemer-vindt-aandacht-of-compliment.793738.lynkx