Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Helder Werk. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Helder werk voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

1. Het verzamelen van persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening aan jouw te waarborgen. Helder Werk verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Helder Werk verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten.
 • Het maken van een reservering voor deelname aan een van onze diensten.
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

De gegevens die wij gebruiken kunnen bestaan uit persoonlijke gegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer die jij of je werkgever ter beschikking stelt middels de website, telefoon, of anderszins.

De informatie die wij verzamelen kan ook van technische aard zijn door het gebruik van web logs of cookies. Deze informatie geeft Helder Werk inzicht in uw gebruik van onze website. Zoals de datum en tijd van je bezoek aan de website, de pagina’s die je hebt bezocht, de tijd die je op de website hebt doorgebracht. Deze informatie gebruiken wij om onze website te optimaliseren zodat we je nog beter kunnen helpen.

2. Het gebruik van persoonsgegevens

2.1 Contact met Helder Werk

Wanneer je contact met ons opneemt via e-mail, het contactformulier op onze website of per telefoon, dan bewaren wij deze berichten en de informatie die hierin staat. Deze informatie wordt lokaal bewaard op onze PC’s met een back-up in ‘Dropbox’. Wij gebruiken deze informatie om je vraag te beantwoorden en contact met je te kunnen opnemen.

2.2 Online Reserveringssysteem

Om een reservering te maken voor een van onze diensten kun je gebruik maken van het online reserveringssysteem van Helder Werk. Bij gegevensoverdracht van ons online reserveringssysteem gebruiken wij een beveiligde verbinding via https protocol met SSL certificaat. De opgeslagen persoonsgegevens zijn versleuteld en niet toegankelijk voor derden.

De gegevens die worden opgeslagen zijn: datum en tijd van de geboekte dienst, voornaam, achternaam, emailadres en indien dit vooraf met je werkgever (onze opdrachtgever) is afgestemd: afdeling en personeelsnummer.

Door de aard van het reserveringssysteem zijn voornaam, achternaam, datum en tijdstip van de dienstverlening, zichtbaar voor andere medewerkers van dezelfde organisatie.

2.3 Facturering

Voor de facturering van onze diensten gebruiken een applicatie op een lokale PC. In dit systeem zijn je naam, adres en de afgenomen diensten opgenomen.

Als er aan bepaalde condities wordt voldaan delen wij persoonsgegevens met het incassobureau waar we mee samenwerken. Dit kan gebeuren wanneer de betalingstermijn van een factuur is overschreden en er na meerdere herinneringen geen betaling is verricht. Het incassobureau ontvangt in dat geval de volgende informatie van ons:

 • Naam en achternaam
 • Adres of factuuradres
 • Facturen die we hebben verzonden
 • Communicatie die we hebben verzonden of ontvangen

3. Tracking door derden

3.1 Google Analytics

Op onze websites gebruiken we Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina(s) er worden bezocht. Het vertelt ons wat er allemaal op onze website gebeurt.

Google Analytics gebruiken we op de volgende pagina’s:

 • www.stoelmassage.nu – Alle pagina’s
 • www.helderwerk.com – Alle pagina’s

Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Google

3.2 Google Adwords Conversion Tracking

Op onze websites maken we gebruik van Google Adwords Conversion Tracking. Dit helpt ons om de prestaties te meten van onze advertenties wanneer iemand een zoekopdracht invoert op Google en op een van onze advertenties klikt. Hierdoor kunnen we het succes bepalen van onze advertentie inspanningen.

De Google Adwords Conversion Tracking pixel is geïnstalleerd op de volgende pagina’s:

 • www.stoelmassage.nu – Alle pagina’s
 • www.helderwerk.com – Alle pagina’s

Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Google

3.3 Google Remarketing

Op sommige van onze pagina’s maken we gebruik van de Google Remarketing pixel. Dit stelt ons in staat om je gepersonaliseerde advertenties te tonen op websites die deel uitmaken van het Google Adwords netwerk. We doen dit over het algemeen om je van tijd tot tijd aan onze diensten te herinneren.

De Google Remarketing pixel is geïnstalleerd op de volgende pagina’s:

 • www.stoelmassage.nu – wanneer je een informatieaanvraag hebt verstuurd aan ons.
 • www.helderwerk.com – wanneer je een informatieaanvraag hebt verstuurd aan ons.

Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Google

3.4 Facebook Advertising

Op sommige van onze pagina’s maken we gebruik van de Facebook Advertising pixel om nieuwe potentiële klanten te bereiken via advertenties. Met deze pixel meten we de effectiviteit van onze advertenties. We gebruiken deze pixel ook om je gepersonaliseerde advertenties te tonen op Facebook zelf.

De Facebook Advertising pixel is geïnstalleerd op de volgende pagina’s:

 • www.stoelmassage.nu – wanneer je een informatieaanvraag hebt verstuurd aan ons.
 • www.helderwerk.com – wanneer je een informatieaanvraag hebt verstuurd aan ons.

Voor meer informatie over hoe Facebook informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Facebook

4. Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

5. Bewaartermijn gegevens en inzage

Zodra jij of jouw werkgever de dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn binnen een termijn van twee jaar. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Je hebt het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van verwerking en recht van bezwaar tegen verwerking van de gegevens die wij van je hebben. Je kunt hiertoe een verzoek indienen via info@helderwerk.com met vermelding van je naam, voornaam, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer. We kunnen je vragen je te legitimeren om vast te stellen of wij de opgevraagde gegevens aan de juiste persoon gaan verstrekken. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Helder Werk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

6. Delen met anderen

Helder Werk verstrekt uitsluitend gegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.